Kontakt

Manager - KONRAD GANZKE
Biuro:
00-175 Warszawa
Aleja Jana Pawła II 80 lok. 97
tel.(22) 8383398
konrad@rpm.pl
Jeśli chcesz otrzymać autograf od Krystyny Czubówny - przyślij zaadresowaną kopertę zwrotną (duży format - nie mniejszy niż 15x21cm) ze znaczkiem na adres biura z dopiskiem autograf od Krystyny Czubówny.